Kategori Namaz Kategori

Ek Soru Soru

Namazın Faydaları

Namazın faydaları nelerdir?

Cevap Cevap

Namaz ibadeti, ticaret ve memuriyet için gönderildiğimiz şu dünyada çok kârlı bir ticaret ve neticesi cennet olan bir memuriyettir. Namazın öyle büyük bir neticesi vardır ki, hem dünyevî hem de uhrevî mutluluğu temin eder. Çünkü namaz, şu dünya misafirhanesinde insanın acizlik ve fakirlikle yoğrulmuş kalbine manevi huzur ve zenginlik verir. Hem katiyyen uğrayacağımız kabirde bizim için bir nur ve manevi gıdadır. Hem en büyük bir mahkememiz olan mahşer gününde kurtuluşumuz için senet ve berattır. Hem de ister istemez üzerinden geçilecek olan sırat köprüsünde nur ve buraktır. İşte namazın dünyada, kabirde ve ahrette vereceği böyle faydalarını düşünmek, insana büyük bir şevk vererek tembellikten kurtarır. (Bkz. Sözler, 21. Söz)