Kategori Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri Kategori

Ek Soru Soru

Mülk ve melekût kavramları

Mülk ve melekût kavramlarını ve aralarındaki farkları izah eder misiniz.?

Cevap Cevap

Melekût, mülkün mübalağa sıgasıdır ki tam bir hakimiyetle saltanatın idare sırları demektir.

(Hak dini Kuran dili,cüz:22,s:4043, eser neşriyat)

Halk eden(yaratan) ve zapt ve idare eden hayret verici Rububiyet ve saltanat demektir.

(a.g.e,sure7/ayet 185)

Melekût: İzzet, saltanat ve azamete denir. Tahkik ehli olanlar mülkü görünen alemde, melekutu da batın alemi için kullanırlar.

Mülk: Bir nesnenin zapt ve tasarrufuna denir. Tasarrufunda olan şeye denir. Azamet, saltanat ve şevket manalarına gelir. (K.Okyanus, c:3)