Sorular Fıkıh kategorisindeki sorular

Soru Son İki Müceddidin Sigara İçmek Hakkında Görüşleri

Önceki alimlerden bazıları, tütün (sigara) içmek helal, bazıları mekruh, bazıları da haram demişler. Bediüzzaman Hazretleri'nden önceki müceddid olan Mevlana Halid Bağdadînin, zarar ve alışkanlık yapmıyacak kadar az içilen tütüne haram denilemeyeceğini söylediği de rivayet edilmektedir. Son müceddid Bediüzzaman Hazretlerinin de tütün veya sigarayla ilgili bir sözü yok ise tütüne haram diyebilir miyiz?

Soru Midye Caiz midir?

Midye yemenin dinen hükmü nedir? 

Soru Fıkhi Bazı Hüküm Terimleri

Caiz, haram, mekruh, farz, vacib gibi kavramların tanımı nedir?

Soru Tırnaklardaki Kirler

Tırnaklar arasındaki kir, kumaş kiriyse veya tozsa abdeste ve gusüle mani midir?

Soru Gayr-ı Müslimlerin Yanında Çalışmak

Gayr-ı mülimlerin yanında çalışmak veya onlara hizmet etmek uygun mudur?

Soru Gıybetin Caiz Olabileceği Yerler

Açıkça günah işleyenin arkasından konuşulurmu, bu gıybet olurmu?

Soru Uykudan Sonra Çamaşırda Islaklık Görmek

Sabah kalktığımda iç çamaşırım ıslaktı ve rüyamda ihtilâm olduğumu hatırlamıyorum. O ıslaklığın ter olduğuna kanaat ettim. Bu durum gusül gerektirirmi?

Soru Safer Ayı Bela Ayı mı?

Safer ayında insalların başına gelecek belaların dağıtıldığı söyleniyor bu doğrumu? Safer ayını bela ayı olarak telakki etmemiz mi gerekiyor?

Soru Dinden Çıkanın (Mürtedin) Öldürülmesi

İslam dininden çıkanların ölümle cezalandırılması mı gerekiyor? Gerekiyorsa bunun kaynağı nedir?

Soru İçki Neden Haramdır

İçkinin neden haram olduğunu izah eder misiniz?