Kategori Fıkıh Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori Mezhebler Kategori Muhtelif Kategori Aile Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Dinden Çıkanın Nikahı

Dinden çıkan bir erkek, hanımının iddet süresi bittikten sonra tövbe edip iman derse eşinin de rızası varsa yeniden nikah kıyılmasına gerek var mı?

Cevap Cevap

Bir kimse küfrü gerektiren bir söz söyler veya bir harekette bulunsa, Hanefî mezhebine göre nikâhı bozulur, zevcesiyle arasındaki “bağ kopar. tevbe edip İslâm’a döndüğü takdirde her iki taraf, isterse yeni bir nikâh ile birbiriyle evlenebilirler. Yoksa birbirinden ayrılmak mecburiyetindedirler.

Şâfiî mezhebine göre ise küfrü gerektiren söz veya hareket, henüz duhul (zevc ile zevcenin münasebeti) olmadan evvel olmuş ıse Hanefi mezhebinde olduğu gibi nikâh fesh edilir. Yoksa iddetin bitimine kadar beklenir, bu müddet içerisinde tekrar İslâm’a dönerse nikâh devam eder, yoksa nikâh, riddet edildiği andan itibaren kalkmış olur. (Günümüz Meselelerine Fetvalar, Yasin Yayınevi, Halil Günenç, Cilt 2 S. 130)

 

EtiketlerEtiketler: nikah , mürted , irtidat , dinden çıkma

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder