Kategori Allah Kategori Kur'ân-ı Kerîm Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Allah'dan Başka Dost Edinmek

"(Kendilerine) O’ndan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları hakkıyla gözetleyendir. Sen ise onların üzerine vekil değilsin!" (Şura, 6) Bu ayeti nasıl anlamalıyız, buradaki dosttan kasıt nedir?

Cevap Cevap

Celaleyn tefsirine göre, dostlardan kasıt putlardır. 

Fahraddin Razi tefsirine göre dostlardan kasıt ortaklar, eşlerdir.

Yani Allah'ın yerine konulan tağutlardır.