Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Allah Kategori Allah’ın İsim ve Sıfatları - Marifetullah Kategori

Ek Soru Soru

Allah'a Benzemek

Ene bahsinde geçen "Felsefenin teşebbüh-ü bilvâcib insaniyetin gayet-i kemâlidir," cümlesini açıklar mısınız?

Cevap Cevap

İslam felsefecileri insan ne zaman kemal bulur? Sorusunun cevabını aramışlardır. Bu sadedde diyorlar ki insan Allah’a yaklaştığı ölçüde kemal bulabilir. Çünkü mutlak kemal sahibi Allah’tır. O’na yaklaşan kamil olur. O zaman insanın vazifesi Allaha benzemektedir. Diye hükmetmişler. 

Onları bu düşünceye sevk eden sebep ise eneyi keşfetmeleridir. Fakat enenin kullanımında ve nihai hedefinde hata etmişlerdir. Allah’ın isim ve sıfatlarını bir derece anlamak için verilen numune ve örnekleri hakiki zan etmişlerdir. Birçok şeye ilahlık vermek veya ilahlaştırmak bunun bir sonucudur. Firavunun rablık dava etmesinin de sebebi de budur.

 

Ayrıca bakınız.

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/felsefeye-gore-insaniyetin-gayetul-gayati