Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Vahdet - Vahdaniyet - Tevhid

Risalelerdeki vahdaniyet, vahdet ve tevhit kavramlarını izah eder misiniz?

Cevap Cevap

Vahdet, birlik demektir. Yaratılmış varlıkların üzerinde birliğin görünmesi demektir. Görünüşte pek çok olsalar da aslında bir elden çıktıklarının belli olmasıdır.

Vahdaniyet ise, aynı mananın mübalağa ile ifadesidir. Yani birliğin son derece tecelli etmesi demek olur.

Tevhid ise, birlemek demektir. Yani bu birliğe inanmak ve bu birliği dil ile söylemek tevhiddir. Bu inanca da tevhid inancı denir.

Bu mevzuda bazı sual ve cevapla için şu linki açınız.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder