Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Tesettürle İlgili Yerler

Risale-i nurda tesettür ile ilgili konular hangi eserlerde ve nerelerde geçiyor?

Cevap Cevap

Tesettür Risalesi Önemli bir risale olup Lemalar Mecmuası 24.Lema'da geçer.

11.Lemanın 7.nüktesi de kısmen tesettürden bahsetmektedir.

Hanımlar Rehberinde de tesettürden bahisler vardır.