Kategori Sosyal Meseleler Kategori

Ek Soru Soru

Selamın Manası

Selamün aleyküm ve aleyküm selam ne demektir?

Cevap Cevap

Selam, selamet ve emniyette olmak, korkulardan emin olmak manasına gelir.

Selamu aleyküm" ise, Allah seni korku ve zararlardan selamette ve emin kılsın manasındadır.

Ve Aleyküm selam da, "Allah seni de selamet üzere eylesin" demektir.

Kur'an'da selamlaşma hakkında şu ayet vardır:

"Selâmlandığınız zaman, siz ondan daha güzeli ile selâm verin veya ona (aynı ile) mukabele edin!" (Nisa, 86)

Selâm vermek sünnet, selâm almak ise farz-ı kifâyedir. Kur’ân-ı Kerîm okuyan, hadîs-i şerîf rivâyet eden, ilmî müzâkerede bulunan, ezan okuyan ve kāmet getiren kimse, verilen selâma cevab vermekle mükellef değildir. (Nesefî, c. 1, 351)

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder