Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Yazısı ve Kur’an Harfleri Kategori

Ek Soru Soru

Risale-i Nur Yazısı

Yazı yazarken neden Risale-i Nur yazıyoruz. Kur'anı yazsak olmaz mı? Daha eftal olmaz mı?

Cevap Cevap

Kuranı yazmak elbette çok önemli ve faziletlidir. Fakat yazı mektubundaki hadiste "alimin mürekkebi" ifadesi geçiyor. Yani iman ve Kuran ile alakalı olan ilim kastediliyor. Risale-i Nurda iman ve Kuran hakikatleri olduğu ve insanların imanlarını kurtardığı için önemlidir. Kuran yazılmış olsa, sadece Kuranın lafzı yazılmış olur. Yazan kişi manasını anlamadığı için, yazı mektubunda bahsedilen "hakikatin neşri", "kalemle ilmi tahsil etmek" ve "tefekkür" gibi ibadetler yapılmamış oluyor.