Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur’un Hususiyetleri Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Risale-i Nur ve Keramet

Birçok yerde Bediüzzaman hazretleri Risale-i Nur'un Hakk olduğunu ispat için şu üş şeyden bahsediyor. İmam Ali Kerametkerane ve takdirkerane üç ihbarıyla diye geçen bu üç ihbar nedir?

Gavsı azam kerameti gaybiyesiyle diye geçiyor. Abdulkadir Geylani hazretleri Risale-i Nur için hangi kerameti ifade eden şeyi bildirmiştir?

Kur'an-ı mucizil beyan o kuvvetli işaretiyle diye geçiyor. Kur'an-ı Kerim hangi ayetleri Risale-i Nur'a işaret etmiştir?

Cevap Cevap

Hz. Ali (ra)'ın Ercüze kasidesinde Üstad'a ve Risale-i Nur'a olan işaretleri 18. Lem'ada anlatılmıştır.

Yine Hz. Ali (ra)'ın Celcelutiye kasidesinde Üstad'a ve Risale-i Nur'a olan işaretleri 28. Lem'a ile 8. Şua'da anlatılmıştır; toplamı üçtür.

Şeyh Geylânî'nin (ks) kasidesinde Üstad'a ve Risale-i Nur'a olan işaretleri 8. Lem'ada anlatılmıştır.

Kur'an'ın 33 ayetinin Risale-i Nur'a işaretleri ise 1. Şua'ada anlatılmıştır.

Bu toplam 5 Risalenin tamamı Sikke-i Tasdik-i Gaybî Mecmuası'ndadır.