Kategori Risale-i Nur Yazısı ve Kur’an Harfleri Kategori

Ek Soru Soru

Osmanlıca Risalelerdeki Çizgiler

Osmanlıca Risale-i Nurlar'da cümlelerin üzerine çekilen kısa çizgilerin önemi nedir? Bu çizgiler Osmanlı zamanında da kullanılıyor mu idi?

Cevap Cevap

Bu çizgiler, cümle içinde daha dikkatle okunmasının mananın anlaşılmasına katkı sağlayacağı kelimelerin üzerine çizilmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri'nin kendine ait bir tarz olabilir. Kendi el yazması olan risalelerde, mesela Küçük Sözler'de bu çizgileri çekmiş olduğunu görüyoruz.

Kendisinden sonra talebelerinin de, yazdıkları risalelerde aynı tarzı tatbik ettikleri görülmektedir.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder
 
Yorumlar

Yorumlokman altınbaşak demiş ki:

Osmanlıca Risale-i Nur'u okurken üzeri çizgili kelimelere vurgu ve hafif bir duraksama yapılarak okunduğunda mananın daha güzel anlaşıldığını bizzat tatbik ederek yaşadım...

YorumAhmet Maden demiş ki:

Kanaatimizce, Risalelerdeki çizgiler; 1- Fikrin dağılmasını engellemek içindir. Takib edilirse, fikir dağılmadan konu kavranmış olur. 2-Üstü çizili kelimelerin önce kendilerini, sonra sağında ve solunda bulunan kelimelerle veya takip eden cümlelerle bağlantılarını düşünmek suretiyle manalar inkşaf eder, açılır.