Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Nazar-ı Nübüvvet

Beşinci Şua'da geçen, "Hakaik-i imaniyyeye girmeyen cüzi hadisat-ı istikbaliyye, nazar-ı nübüvvette ehemmiyetsizdir" cümlesini açıklar mısınız? Bu hadisat-ı istikbaliyeye örnek verir misiniz?

Cevap Cevap

Cümlenin manası; imani meselelerle ilgili olmayan ve gelecekte meydana gelecek bazı olaylar Peygamberimizin (sav) peygamberlik vazifesi açısından önemsizdir.

Peygamber Efendimiz (sav) gelecekte olacak pek çok hadiselereden haber vermiştir. Ümmetinin başından geçecek olayları bildirmiştir.

Fakat mesela, bu günün insanına göre çok önemli görünen aya çıkılması hadisesinden bahs ettiğine dair bir rivayete rastlamıyoruz. Bu o hadisenin önemsiz olduğu manasına gelmiyor. Peygamberlik vazifesi açısından ondan haber vermenin bir önemi olmadığı anlamına geliyor.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder