Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Madem O Var Her Şey Var

"Madem o var her şey var "diyor Bediüzzaman hazretleri. Bu cümleyi nasıl anlamalıyız?

Cevap Cevap

Bu cümlenin manası, her şey Allah'ın yaratmasıyla vardır. Madem o bâkidir. Her şey onun beka vermesiyle varlıkta kalacaktır. Gerçekte yokluğa gitmek diye bir şey yoktur. Bu manada Risale-i Nur'da şu izahlar vardır:

"Beka, Bâki-i Zülcelal'e mahsustur ve madem Bâki'nin esması (isimleri) bâkiyedir ve madem Bâki'nin âyineleri (bütün varlıklar) Bâki'nin rengini, hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazhar olur. Elbette insana en lâzım iş, en mühim vazife; o Bâki'ye karşı alâka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Çünki Bâki yoluna sarfolunan herşey, bir nevi bekaya mazhar olur.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder