Kategori Ahirzaman ve Kıyamet Alametleri Kategori

Ek Soru Soru

Kıyamette Kur'an'ın Durumu

Kıyamet kopmadan önce Kur'an'ın yazılarının silineceği doğru mu?

Cevap Cevap

Evet rivayetlere göre kıyamet kopmadan önce yeryüzünden Kur'an kaldırılacaktır.

Ramuzü'l-Ehadis kitabının müellifi, Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî Hazretleri'nin Kıyamet Alametleri Kitabında, "Güneşin Batıdan Doğmasından Kıyamete Kadar Olacak Hadiseler" başlığı altında bu konuda iki rivayet vardır.

Hz. Ebu Huzeyfe (ra)'ın rivayetine göre:

"Bir gecede Allahu Teala'nın kitabı silinir de Müslümanlar içinde (zihinlerinde) silinmedik hiç bir ayet ve harf kalmadık halde insanlar sabhlarlar."

İbn-i Ömer (ra)'ın rivayetine göre:

"Rükün ve Kur'an-ı Kerim kaldırılmadan kıyamet kopmaz."