Kategori Tövbe-Zikir-Şükür Kategori Kötü Huylar ve Kötü Ahlak Kategori Takva ve Amel-i Salih Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Kebairden Kasıt Nedir

Üstadımızın "Bu zamanda feraizi işleyen kebairi terk eden kurtulur inşaallah." sözünde, kebair diye kastettiği büyük günahlar hangileridir. Başka yerde "ekberü'l-kebâir" tabiri var, burada ise "kebair" diyor.

Cevap Cevap

Buradaki kebairden kasdı yedi büyük günahla beraber onlar gibi büyük olan günahlardır. Bazı kitaplarda büyük günahları 20 ye kadar saymışlardır. 

Ayrıca bakınız.

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/haramlarin-sirasi-buyuk-gunahlar