Sorular Muhtelif kategorisindeki sorular

Soru Kanunların Tesiri

Kainatta cari kanunların yanlız ilmi vucudu varsa, bu kanunlar vasıtasıyla madde üzerinde tesirleri nasıl oluyor?

Soru Mukarrabun Melekleri

1. Mukarrabun meleklerinin en büyük melekler olduğuna dair rivayetler var mı, mahiyetleri nedir?

2. Melek taifesinden Allah'ı Peygamberimiz gibi gören var mıdır?

Soru Cebrail'in (a.s) Devam Eden Vazifeleri

Son peygamber hz. Muhammed (sav) de vefat ettiğine göre vahiy meleği olan Cebrail (a.s)'ın şu andaki vazifesi nedir?

Soru Şuurlu varlıklar

Melekler ve hayvanlarda şuur var mıdır? Yoksa yalnızca insana mı mahsustur.? 

Soru Melekler ve Tahayyülatımız

Melekler insanların tahayyülatına muttali olabirmi? Mesela bir hafi zikirde veya halis bir niyette ALLAH-U TEALA kulum beni zikr etti ona sevap yazmı diyor? yoksa melekler insanın niyetini anlayabilir mi?

Soru Meleklere İmanın Altı Şart İçine Girmesi

İman rüknünün altı olması ve melaikeye imanın, imanın rükünlerine girmesinin sebeb-i hikmeti nedir?

Soru Meleklerin Resulleri

Meleklerin resulleri var mıdır?