Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Kainatın Tılsımı

Kainatın tılsım-ı muğlakını keşfeden üç risale hangi risalelerdir?

Cevap Cevap

Bu sualin cevabını Bediüzzaman Hazretleri, 28. Mektubun 7. Meselesinde şöyle açıklar:

"Bütün ukûlü (akılları) hayrette bırakan ve hiçbir felsefenin eliyle keşfedilemeyen ve sırr-ı hilkat-ı âlem ve tılsım-ı kâinat denilen ve Kur'an-ı Azîmüşşan'ın i'cazıyla keşfedilen o tılsım-ı müşkil-küşa ve o muamma-yıhayret-nüma,

Yirmidördüncü Mektub ve Yirmidokuzuncu Söz'ün âhirindeki remizli nüktede ve Otuzuncu Söz'ün tahavvülât-ı zerratın altı aded hikmetinde keşfedilmiştir. Kâinattaki faaliyet-i hayret-nümanın tılsımını ve hilkat-i kâinatın ve akibetinin muammasını ve tahavvülât-ı zerrattaki harekâtın sırr-ı hikmetini keşf ve beyan etmişlerdir, meydandadır, bakılabilir."

 

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder