Kategori Allah Kategori Allah’ın İsim ve Sıfatları - Marifetullah Kategori İnsanın Mahiyeti Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

İcad İnsana Verilebilir mi?

İcad, ne demektir? Yaratmak tabiri ile aynımıdır? İnsana verilebilir mi?

Cevap Cevap

Allah'a nisbetle icad yaratma demektir. Fakat insana nisbetle buluş demektir. Yoktan yaratma Allah'a mahsustur. İnsan ise çalışır ve olanı keşfeder ve bulur. Bu cihetle insana verilebilir. Yoksa yaratma anlamında insana verilemez.