Kategori Ölüm-Kıyamet-Ahiret Kategori Cehennem Kategori Ahlak Kategori Kötü Huylar ve Kötü Ahlak Kategori Aile Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori

Ek Soru Soru

Hayırsız Evlad

Öldükten sonra hayırsız evladın günahları anne ve babanın defter-i amaline yazılır mı?

Cevap Cevap

Eğer anne baba evladına dinini öğretip İslami bir terbiye verdi ise, o zaman sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Çünki evladın anne-baba üzerindeki haklarından birisi de, dinini güzel bir şekilde öğretip onu imanlı bir şekilde yetiştirmeleridir.

Ama Allah'ı tanıtmamış, dinini öğretmemiş ve İslami bir terbiye vermemiş, sadece dünyalık temin etmiş ise o zaman evladın işlediği günahlar anne-babaya da yazılabilir. Bazıları çocuğunu tamamen İslama uzak bir şekilde bazen de düşman olarak yetiştiriyor. Hatta günahı çocuğuna kendisi öğretiyor ve teşvik ediyor. Böyle bir durumda ise kesinlikle sorumlu olur.