Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Üstad Bediüzzaman Kategori

Ek Soru Soru

Filistin Hakkında

"Yahudi milleti hubb-u hayat ve dünyaperestlikte ifrat ettikleri için, her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeye müstehak olmuşlar. Fakat bu Filistin meselesinde; hubb-u hayat ve dünyaperestlik hissi değil, belki enbiya-yı Benî İsrailiyenin mezaristanı olan Filistin, o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle, bir cihette bir ehemmiyetli hiss-i millî ve dinî olmasından, çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa, koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete girecekti." İzah eder misiniz?

Cevap Cevap

Üstad, Filistindeki zulümlerine rağmen o milletin çabuk tokat yememelerinin sebebini anlatıyor. Bu meselede yalnız dünyevî duygularla hareket etselerdi çabuk tokat yerlerdi. Fakat kendilerince manevî bazı duygularla da hareket ettikleri için tokatlarının bir parça ertelendiğini söylemektedir.