Kategori Ölüm-Kıyamet-Ahiret Kategori Cennet Kategori Muhtelif Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori Dünya Hayatı Kategori

Ek Soru Soru

Delilere Hesap Var mı?

Ruh sağlığı yerinde olmayan bir insanın ahirette yeri neresidir? Yaptıkları için sorgu-sual olunur mu?

Cevap Cevap

Aklı yerinde olduğu zamanlar varsa o zamanlar için hesaba çekilir. Aklı başında olmadığı zamanlar için hesap yoktur. Çünki İslama göre mesuliyet için akıl şarttır. Bu noktada Doğuştan aklı olmaması ile sonradan aklını kaybetmesi noktasında bir fark yoktur.

Bundan dolayı aklı olmayana hesap olmadığı için inşaallah cennete giderler.