Kategori Fıkıh Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Asabe Nedir

Asabe nedir?

Cevap Cevap

Asabe kelimesinin manası Kubbealtı lügatında şöyle geçmektedir:

1. Baba tarafından akrabâ olanlar. 
2. Erkek tarafının hısımları: “Kocanızın kardeşi sizin asabenizdendir.” 
3. Kavim, kabîle. 
4. Bir kimsenin taraftarları, yakınları, dostları. 
5. eski hukuk. Mîrasta belli payları olmayıp asıl vârisler terekeden muayyen hisselerini aldıktan sonra artan bir şey varsa onu alan uzak akrabâlar [Birinci derecede vâris yoksa mîrâsın tamâmını alırlar].

 

Fıkıh ve ferâiz kitaplarında asabe, “tek başına bulunduğu zaman mirasın tamamını, belli hisseli mirasçılarla beraber bulunduğu zaman onlardan arta kalanı alan mirasçı” şeklinde tarif edilmiştir.

 

EtiketlerEtiketler: asabe , Akraba , miras

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder