Kategori Kur'ân-ı Kerîm Kategori Allah Kategori Allah’ın İsim ve Sıfatları - Marifetullah Kategori

Ek Soru Soru

Allahın Zatı

Allah, Kuran'da kendi zatının nasıl olduğunu az da olsa bildirmiş midir?

Cevap Cevap

Kuranda direk Allah'ın zatı ile ilgili bir ayet bilemiyoruz. Fakat Allah'ın isim ve sıfatlarını bize bildirmiştir. Ayetlerde Allah kendisini Rahman, Rahim, Kadir, Alim, Seri'ül-Hisab, Şedid'ül-İkab gibi isim ve sıfatlarla bildirmiştir. Bu isim ve sıfatlardan yola çıkarak Allah Hakkında biraz marifetimiz olabilir.

Allah'ın zatı ve sıfatları için bakınız.

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/allahin-zati

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/allahin-sifatlari