Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Allah Kategori Allah’ın İsim ve Sıfatları - Marifetullah Kategori

Ek Soru Soru

Allahın Sıfatlarını Nasıl Anlarız

Risale-i Nurda Allah'ın (cc) sıfatları nasıl anlatılıyor. Bu sıfatları nasıl anlamalıyız, zihnimizde canlandırabilirmiyiz?

Cevap Cevap

Risale-i Nurda insanın Allah'ın bütün isim ve sıfatlarına bir ayna olduğu, bu isim ve sıfatların bir numunesinin insanda olduğu ve bu şekilde kendisindeki sıfatlara kıyas ederek Allah'ın isim ve sıfatlarını bir derece anlayabileceğimizi anlatır.

Lütfen bakınız.

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/insanin-ayinedarligi

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/allahin-isimlerine-mazhariyet

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/fiil-isim-sifat-suunat-munasebeti

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/allahin-isim-ve-sifatlari

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/allahin-sifatlari