Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

2. Söz'deki Temsil

İkinci Söz'ün hikayesinde geçen, "terhisatı soymak ve talan etmek tevehhüm etmişsin" ne demektir?

Cevap Cevap

Bu cümlede, temsil içindeki manasına göre şu kasdediliyor:
Temsildeki hodbin kişi, askerden terhis olan birilerini görüyor. Bakıyor ki elbiselerini ve silahlarını ellerinden alıyorlar. Ahmaklığından, bilgisizliğinden ve kötümser bakışından dolayı terhisi gasp ve soymak zannediyor.
Bu temsilin işaret ettiği hakikat ise şudur:
İnsan ölümle dünyadan ayrılırken, kulluk vazifesinden terhis olarak asıl vatanı olan Cennet’e ve dostlarına kavuşmaya gittiği halde; imansız yada fasık bir insan, ölenlerin dünyada sahip oldukları bütün nimetlerinin ellerinden alındıklarını ve karanlık bir kuyuya düştüklerini zannediyor. Bu yanlış zanna da dalaletin ona verdiği ahmakça kötü bakış açısı ve cehâleti sebep oluyor.  

 

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder