Kategori Fıkıh Kategori İbadet Kategori Zekât Kategori

Ek Soru Soru

Zekat ve Fitrede Vekalet

Benim yerime fitre ve zekat alabilecek bir vekaletçi koyabilir miyim?

Cevap Cevap

Evet bir kimse fitre ve zekat için birini vekil tayin edebilir. Zekat ve fiter vermek için birine vekalet verilebileceği gibi, almak için de vekalet verilebilir.