Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Zatında Muhal Olmamak

'Hususî bir yere bakmayan ve imanî hakikatlar gibi umum kâinata bakan nefyler, inkârlar (zâtında muhal olmamak şartıyla) isbat edilmezler' cümlesinde zatında muhal olmakla ne kast edilmiştir?

Cevap Cevap

Zatında muhal olmamak tabiri mümkün olan varlıklar, muhal, mümteni, imkansız olmayan varlıklar anlamına gelmektedir. Yani bir şeyin kendisinin var olmasının mümkün olması, imkansız olmaması demektir.