Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Kur'ân-ı Kerîm Kategori Kur’an’ın Mucizelik Yönleri Kategori

Ek Soru Soru

Zalike Zamiri

“Keza zalike’nin “lam” vasıtasıyla ifade ettiği buud Kur’an’ın kemaline delalet eden ulüvv rütbesine işarettir.”(İşaratü'l-İ’caz)

Burada 'zalike' zamiri Kur’an’ın kemaline nasıl işaret ediyor. Cevaplarsanız memnun oluruz?

Cevap Cevap

Keza ذَلِكَ (zalike)’nin “ل (lam)” vasıtasıyla ifade ettiği buud Kur’an’ın kemaline delalet eden ulüvv rütbesine işarettir.” "(İşaratü'l-İ’caz) 

Aleyküm selam sevgili okuyucumuz, Bakara suresinin ikinci ayetinde geçen  ذَلِكَ (zalike) işaret zamiri olarak kullanılmıştır. Arapçada işaret zamirleri mesafeye göre farklı olarak kullanılırlar. Mesela yakın için "haza" orta mesafe için "zake" uzak mesafe için " ذَلِكَ (zalike)" işaret zamiri kullanılır. “ذَلِكَ (zalike)” kelimesinde uzaklığı ifade eden “ل (lam)” harfi, Kur’an’ın yüceliğini gösteren yüksek mertebesine işaret eder. Buradaki uzaklık maddi bir mesafe ve uzaklık değildir. Meselenin anlaşılması için maddi bir misal ile izah edelim; mesela gökyüzünde muazzam bir yıldız var ve o yıldız ne kadar uzakta olursa olsun her taraftan ve her mesafeden görünüyor. İşte bu yıldız ne kadar uzakta da olsa tüm parlaklığıyla görünüyorsa, bu o yıldızın muazzam derecedeki büyüklüğünü gösterir. Halbuki o yıldızın (Kur’an’ın) yanında nice başka taş ve toprak yığınları var ki yakın mesafelerden bile görünmezler. Burada Kur’an’ın manevi azametini ve büyüklüğünü ifade etmek için onun en uzaklardan bile görünebileceği "uzaklık"teşbihiyle ifade ediyor. Kalbi sönmemiş her insan nereden bakarsa baksın Kur’an’ın nurundan istifade edebilir. Hiç bir şey onun bu istifadesine engel olmaz. İşte Kur’an tüm azameti ile yaklaşık 1500 yıl öncesinden, tarihin en uzak mesafelerinden şimdiye kadar insanlığı ve kâinatı aydınlatmaya devam ediyor. Zaman ihtiyarlandıkça Kur’an’ın gençleşmesi bu hakikati ifade eder.

İşte Kur’an maddi ve manevi tüm özellikleri ile her açıdan büyüktür. Onu küçük düşürecek hiçbir yönü yoktur. Her cihetle en büyük makamdadır. Onun manevi rütbesi her zaman ve şartta en büyük kademededir.

 

EtiketlerEtiketler: zalike(ذَلِكَ) , işaratül-icaz , Bakara Suresi , 2. Ayet , ل (lam) , buud , Kur’an’ın kemaline , ulüvv rütbesine

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder