Kategori Diğer Peygamberler Kategori

Ek Soru Soru

Yüzyirmidört Bin Enbiya

Risalelerde geçen yüzyirmidört bin enbiya yüzyirmidört milyon evliya gibi ifadeler geçiyor. Bu rakamlar neye göre söyleniyor?

Cevap Cevap

Peygamber Efendimiz (asm) kaç peygamber geçmiştir sualine 124 bin diye cevap vermiştir. (Müsned-i Ahmed. c. 45, s, 252)

Evliyaların sayısı ise yüz milyonlarcadır. Çünkü başta ümmet-i Muhammed'den olmak üzere bütün peygamberlerin ümmetlerinden evliyalar yetişmiştir. Asırlar boyu yetişen bu evliyaların yüz milyonları bulduğu muhakkaktır.

124 milyon sayısı ise, peygamberlerin sayısına ittibaen yüz milyonlarca manasında çokluğu ifade etmek için söylenmiştir.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder