Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur’un Hususiyetleri Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Risale-i Nur Hizmeti Kategori

Ek Soru Soru

Yazı Yazmak

"Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmek" maddesinin şimdiki zamana göre izahını yapar mısınız?

Cevap Cevap

Burada önemli olan neşr-i hakikattır. Yazarak elde edilen ilim ve şuur ile kendi yaşantısıyla başkasına güzel örnek olmak bir neşirdir. Yazarak öğrendiği hakikatleri başkasına öğretmek de neşirdir. Risale-i Nurdaki hakikatlerden biri de hatt-i Kuranı muhafaza etmek olduğu için yazarak Kuran harflerini muhafaza hizmeti yapılmış olur. Bu yazıyı başkasına öğreterek ve yazdırarak da yine hatt-ı Kuranı muhafaza hizmeti yapılmış olur. Bütün bunlar da üstadına yardımdır. Üstadımız ister hayatta olsun ister olmasın bu böyledir.