Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/ustad-hazretleri-ve-ittihad-terakki]

Kategori Üstad Bediüzzaman Kategori

Üstad Bediüzzaman Kategori

Ek Soru Soru

Üstad Hazretleri ve ittihad terakki

Üstad Bediüzzaman Hazretleri 1900'lü yıların başında ittihad ve terakki cemiyetinin yanında niye bulunmuştur? Bu zararlı cemiyeti niye bir dönem desteklemiştir? Bunu açıklar mısınız?

Cevap Cevap

Bediüzzaman Hazretleri 1908-1910 arasında İstanbul'da bulunup bir derece siyasetle meşgul olduğu o dönemde bulunduğu İttihad ve Terakki'ye değil, İttihad-ı Muhammedî cemiyetine mensup idi ve bu cemiyet de siyasetle değil toplumu ıslah ile meşgul oluyordu.

Münazarat Risalesi'nde bir soru üzerine İttihad ve Terakki hakkındaki düşüncelerini şöyle açıklamıştı:

"Sual- İttihad ve Terakki hakkında re'yin nedir?
Cevab- Kıymetlerini takdir ile beraber, siyasiyyunlarındaki şiddete mu'terizim (itirazım var). Me'muldür ki, o şiddet nedamete (pişmanlığa) ve şefkate inkılab etsin. Lâkin onların iktisadî ve maarifî olan -bahusus şarkî vilayetlerdeki- şubelerini bir derece istihsan ve tebrik ederim.

Aynı risalede İttihad Terakk'nin de dahil olduğu Jön Türk cereyanı hakkında sorulan suale ise şöyle cevap verir:

"Vakıa onlarda bir takım edebsiz, çok sefih masonlar dahi bulunur; lâkin yüzde ondur. Yüzde doksanı sizin gibi mu'tekid (inançlı) müslimlerdir. Velhükmü lil-ekser (hüküm çoğunluğa göredir).