Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/sirr-i-ehadiyet-nur-u-tevhid]

Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Sırr-ı Ehadiyet, Nur-u Tevhid

Birinci Lemada geçen şu ifadeyi izah edebilir misiniz:"sırr-ı ehadiyet, nûr-u tevhîd içinde inkişâf ettiği için"

Cevap Cevap

Hz Yunus(as) kendisine Allah'tan başka kimsenin yardım edemeyeceğini anladığı için  dua ve tesbihe başlamış. Yaptığı tesbihte Allah'ı birleme yani tevhid vardır. Bu tesbihi yapa yapa tevhid nuru genişlemiş. Birliği ile beraber bütün isim ve sıfatlarıyla her yerde hazır ve nazır olan Allah, kendisine yardım etmiştir. İşte bu mana sırr-ı ehadiyetin inkişaf etmesidir.