Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/serler-yaratilmis-midir]

Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori Muhtelif Kategori Dünya Hayatı Kategori Muhtelif Kategori Yaratılış Sırları Kategori Muhtelif Kategori

Dünyadaki İmtihan Kategori Muhtelif Kategori Dünya Hayatı Kategori Muhtelif Kategori Yaratılış Sırları Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Şerler Yaratılmış mıdır

Şerlerin vücudu var mıdır? Emr-i itibari mi yoksa emr-i sabit midir?

Cevap Cevap

Şerler, kainatta bilkuvve yani potansiyel itibariyle vardır. Bu cihetle şerler emr-i itibari olup vücud-u haricileri yoktur. İnsan, cüzi iradesiyle bu şerleri kesbettiği zaman yani işlediği anda Allah, o şerleri yaratır. Dolayısıyla bu yaratılan şerlerin vücud-u haricileri vardır. 

Mesela bir kimse birini bir aletle öldürebilir. Bu öldürebilir kısmı emr-i itibaridir. Vücud-u haricisi yoktur. Ne zaman o kimse öldürmek niyetiyle o aleti kullanır ve Allah da öldürme ve  ölüm fiilini yaratırsa o zaman vücud-u harici giymiş olur.