Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/risalelerdeki-tekrar]

Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur’un Hususiyetleri Kategori Üstad Bediüzzaman Kategori

Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur’un Hususiyetleri Kategori Üstad Bediüzzaman Kategori

Ek Soru Soru

Risalelerdeki Tekrar

Risalelerde bazı konular tekrar olarak yazılıyor. Misal, ihlas risalesi. Bunlar sanıyorum Kuran ayetlerinin tekrarındaki faziletten kaynaklanıyor. Peki tekrar konular ilkinde yazıldı, sonraki eserlerde üstadımız, yine ilham yoluylamı yazdırdı. Yoksa filan bahsi buraya ekleyin mi denildi? eger aynı konu 2 3 kere farklı anlarda ilham olarak yazdırıldıysa, bu risalenin yüceliğinin bir ispatı daha olur sanıyorum.

Cevap Cevap

Evet risalelerin tekrarları da ilhamdır. Hem de dikkat ederseniz aynen tekrar değildir mevzuya yeni şeyler ilave etmektedir. Mesela iki İhlas risalesinin adı tekrardır ama içi tamamen yenidir.