Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/pencereler-risalesinden]

Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri Kategori

Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri Kategori

Ek Soru Soru

Pencereler Risalesinden

münkirler için ...ne vakte kadar....deyip elimizi kaldıracagız ifadesi var. Bu cümleyi nasıl anlamalıyız?

Cevap Cevap

Bahse konu olan yer şöyledir:

"Suâl: Şu iki âyet-i câmianın ifade ettiği vücûb ve vahdâniyet-i İlâhiye ve evsâf ve şuûnât-ı Rabbâniyeye, âlem-i asgar ve ekber olan insan ve kâinâtın vech-i delâletle­rini, mücmel ve kısa bir sûrette beyânlarını isteriz. Çünki münkirler pek ileri gittiler. “Ne vakte kadar وَ هُوَ عَلٰي كُلِّ شَئٍ قَد۪يرٌ deyip elimizi kaldıracağız?” diyorlar." (Pencereler Risalesi)

Burasını iki şekilde anlamak mümkündür.

1. “Ne vakte kadar وَ هُوَ عَلٰي كُلِّ شَئٍ قَد۪يرٌ deyip elimizi kaldıracağız?” Sözünü müminler söylemiş olabilir. Buna göre, münkirler ileri gidiyorlar. Biz onlara Allah'ın varlığını ve birliğini misallerle izah edip ikna edemiyoruz. Sadece Allah her şeye gücü yeter diyip susuyoruz. Bize Allah'ın varlığını ve birliğini misallerle ve ikna edici olarak izah ediniz ki bizler de artık susmayıp münkirlere cevap verelim.

2. “Ne vakte kadar وَ هُوَ عَلٰي كُلِّ شَئٍ قَد۪يرٌ deyip elimizi kaldıracağız?” Bu sözü münkirler söylemiş ise, o zaman siz bize izah edip ikna ediniz ki bizler de Allah'ın herşeye gücü yeter diyerek teslim olalım.

Fakat bu iknci mana biraz zayıftır.