Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/nizam-ve-intizam]

Kategori Muhtelif Kategori

Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Nizam ve İntizam

Nizam ile intizam arasında bir fark var mıdır? 

Cevap Cevap

Kamus-u Okyanusta

Nizam: Nazm gibi masdardır. Dizmek manasınadır.

İntizam. İftial vezninde dizilmek manasınadır.

Kamus-u Türkide ise,

Nizam: 1. Dizi, sıra

2. Usul, tertib, kaide, düzen

3. Zamanın ihtiyaçlarına göre konulan kanun

İntizam: Nizam masdarından türetilmiş ve yine iftial babına alınmış masdardır. Yolunda dizilmiş olma, düzgünlük, tertib

Manalarında izah edilmiştir.