Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/musibetlerin-zahiren-rahmete-zit-gorunmesi]

Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Musibetlerin Zahiren Rahmete Zıt Görünmesi

"Eğer denilse, 'Bu dünyadaki musibetler, çirkinlikler, şerler, o ihatalı rahmete münâfidir, bulandırıyor.' El-cevap: Risale-i Kader gibi Nurun risalelerinde bu dehşetli suale tam cevap verilmiş." Bu soruya dehşetli denmesinin hikmeti ne olabilir? 

Cevap Cevap

Çünkü şerler, çirkinlikler ve musibetler zahiren rahmete zıt görünüyor. Bunun kadere ve rahmete zıt olmadığının izahını herkes yapamayabilir. Bazı kimseler de bu tarz sorularla sarsılıp şüpheye düşebilir. Bundan dolayı dehşetli sual oluyor.