Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/muntehayi-mucahede]

Kategori Risale-i Nur Kategori Üstad Bediüzzaman Kategori

Risale-i Nur Kategori Üstad Bediüzzaman Kategori

Ek Soru Soru

Müntehayı Mücahede

"şu bin üçyüz elli bir tarih-i acibesine ve Saidin bir cihette müntehayı mücahedesine işaret ediyor?" derken Üstad hangi mücadelenin sonundan bahsetmiş olabilir?

Cevap Cevap

Bediüzzaman üstadımızın Barla hayatı; hayatının en önemli gayesi olarak yaptığı Kuran ve İman hizmetinde en önemli yeri teşkil etmektedir. Eserleri telif hizmetinin en can alıcı noktası yine barla hayatıdır. Barla hayatı birçok sıkıntı, zahmet ve mücadelenin olduğu yıllardır.  Hicri 1351 tarihi üstadımızın barlada yapmış olduğu muazzam hizmetinin bir cihetle bitmesi ve başka yerlere naklinin olduğu anlaşılmaktadır.