Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/latince-ve-sadelestirmeye-ruhsat]

Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur’un Hususiyetleri Kategori Risale-i Nur Yazısı ve Kur’an Harfleri Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur’un Hususiyetleri Kategori Risale-i Nur Yazısı ve Kur’an Harfleri Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Latince ve Sadeleştirmeye Ruhsat

"Evet, bu dünya memleketine ve misafirhânesine giren her bir misafir…” diye başlayan Birinci Makam’ın başından -ilhâm, vahiy mertebeleri- hâriç kalıp, tâ on sekizinci mertebe olan kâinâtın hudûs hakîkati, tâ imkâna kadar yeni hurûfla, bir ihtâr-ı ma‘nevî ile izin verdik. Daktilo (el makinesi) ile kendilerine yazdılar. Siz de bu dört parçayı birden cild yapıp, yeni hurûfla ehl-i inkâra on ikilik top güllesi gibi atabilirsiniz. Fakat yirmi sene evvelki Türkçe ile şimdiki Türkçe’nin farklı olduğundan, yeni Türkçe için bazı kelimât-ı Arabiyede tasarruf edildi. Siz de öyle yapabilirsiniz. Risâle-i Nûr yirmi sene evvelki Türkçe ile konuşur. O zamanı görmeyen gençlere teshîlât olmak için bazı ta‘birâtı değiştirirseniz, iyi olur." Gibi ifadelerden latinceye ve sadeleştirmeye izin var anlamı çıkar mı?

Cevap Cevap

Üstad, iise talebeleri için hazırlattığı hususi bir nüsha için özel izin vermiş. Yoksa bütün külliyatı yeniden o şekilde elden geçirin dememiş. Karşı çıkılan sadeleştirme ise külliyatı yeni bir şekle sokma çalışmasıdır.

Ayrıca bakınız.

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/risalelerin-sadelestirilmesi

Latince meselesi için lütfen bakınız.

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/bediuzzaman-ve-yeni-harfler

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/risale-i-nurun-yeni-harflerle-basilmasi