Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/kuranin-tasdiki]

Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Kuranın Tasdiki

“İslâmiyet, gāyet parlak bir ateş gibi doğdu. Sâir dinleri kuru ağacın dalları gibi yuttu. Hem bu yutmak, İslâmiyet’in hakkı imiş. Çünki sâir dinler, fakat Kur’ân’ın tasdîkine mazhar olmayan kısmı, hiç hükmündedir.” (Mektûbât, Hutbe-i Şâmiye, 406)

Kuranın tasdikine mazhar olan kısım nedir?

Cevap Cevap

Malum olduğu üzere bütün hak dinlerin aslı İslamdır. Hepsinin kaynağı da İlahidir. Kuranın tasdikine mazhar olan kısmı diğer dinlerin bozulmayan ve hakiki İslam olan kısımlarıdır. Mesela zina diğer dinlerde de haramdır.