Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/kuran-harfleri-arac-mi]

Kategori Risale-i Nur Yazısı ve Kur’an Harfleri Kategori

Risale-i Nur Yazısı ve Kur’an Harfleri Kategori

Ek Soru Soru

Kur'an Harfleri Araç mı

Kur'an harflerinin araç oldugunu düsünen birine en etkili cevap nedir?

Cevap Cevap

Kur’an harfleri araçtır diyen birisine söylenecek en doğru ve en kısa söz, kanaatimizce “evet araçtır ama meşru ve kudsi olan tek araçtır” demektir.

Eğer Kur’an harflerinin, Kur’an yazma aracı olduğuna itiraz ediliyorsa, İslam âlimlerinin, ‘Kur’an’ı Kur’an harfleriyle yazmanın farz olduğuna hükmettikleri’ söylenir.

Eğer, Risalelerin yazılması için denmişse, Hz. Üstadın “Risale-i Nur’un bir vazifesi de Kur’an yazısını korumaktır” cümlesini söylemelidir.

Risale-i Nur, Kur’an harflerini, yalnız Latince basılırsa koruyabilir mi? Elbette bugün daha çok eski yazı, ya da Osmanlıca olarak bilinen ama aslında Kur’an yazısı olan harflerle yazılmakla koruyacak.

Kur’an ve İslam’a karşı olmayan birisi için bu konu zor ve karışık bir konu değildir. Muhatabımızın niyeti Kur’an aleyhdarlığı olmadıktan sonra, önce düşüncesini sakince ve dikkatle dinleyerek, hatasının kaynağını tesbit edersek ondan sonra düzeltmenin hiç de zor olmayacağını tahmin ediyoruz.