Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/kader-mahkumu-demek]

Kategori Kader ve Cüz'î İrade Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori Muhtelif Kategori

Kader ve Cüz'î İrade Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Kader Mahkumu Demek

Çeşitli suçlar işleyerek hapishaneye düşenler için sanki madurlarmış gibi -kader mahkumu- ifadesi kullanılıyor. Bu tabir İslama zıt düşmüyor mu?

Cevap Cevap

Suçlu olanlar için bu tabir uygun değildir. Çünkü ona kader suç işlettirmedi.  O kendi iradesiyle işledi. Fakat suçsuz olanlar için uygun olabilir. Çünkü başına gelen bu musibet bir imtihandır. Bu noktadan hüzün ve ümitsizliğin ilacı olabilir.