Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/ingiliz-somurge-bakani-gladston]

Kategori Üstad Bediüzzaman Kategori

Üstad Bediüzzaman Kategori

Ek Soru Soru

İngiliz Sömürge Bakanı Gladston

İngiliz Sömürge Bakanı Gladston kimdir? Risale'de geçen, "Bu Kur'ân, İslâmların elinde bulundukça biz onlara hâkim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız, bu Kur'ânı onların elinden kaldırmalıyız; yahut Müslümanları Kur'ândan soğutmalıyız" sözünü ne zaman söylemiştir?

Cevap Cevap

Gladston 1845-1846 yıllarında sömürgeler bakanı olarak görev yapmış bir İngiliz siyasetçidir. Daha sonraki yıllarda dört dönem başbakanlık da yapmıştır. 1809-1898 yılları arasında yaşamıştır. Son başbakanlığı ölümünden üç sene önce 1895'de sona ermiştir.

Risale-i Nur'da geçen ve o dönem (1890'lar) gazetelerde yar alan o sözü, muhtemelen bu son başbakanlığı döneminde söylemiştir. Gazetede "İngiliz eski sömürgeler bakanı" şeklinde yer alması sebebiyle Bediüzzaman Hazretleri yalnız o sıfatıyla öğrenip "başbakan" yerine "sömürgeler bakanı" diye zikretmiş olabilir.

Ya da sömürgeler bakanı iken söylediği o söz, başbakanlığı döneminde bizim gazetelerde "Bu zat eskiden böyle diyordu, şimdi de başbakan oldu!" şeklinde kötü bir haber olarak verilmiş olması da muhtemeldir.

Son olarak Bediüzzaman Hazretleri'nin hadiseyi nasıl aktardığına bakalım:

"Birden o tarihte merhum vâli Tahir Paşa vasıtasiyle Avrupa'nın Kur'ân'a karşı müthiş bir su-i kasdları var olduğunu bildi. Hattâ bir gazetede İngiliz'in bir müstemlekât nâzırı (sömürge bakanı) demiş:

"Bu Kur'ân, İslâm elinde varken biz onlara hakikî hâkim olamayız. Bunun sukutuna (düşürmeye) çalışmalıyız" dediğini işitti, gayrete geldi. ... bir inkılâb-ı fikrî ile merakını değiştirdi. Bütün bildiği ulûm-u mütenevviayı Kur'ân'ın fehmine (anlamaya) ve hakikatlarının isbatına basamaklar yaparak hedefini ve gaye-i ilmiyesini ve netice-i hayatını, yalnız Kur'ân bildi. Ve Kur'ân'ın i'caz-ı mânevîsi O'na rehber ve mürşid ve üstad oldu." (Sikke-i Tasdik-i Gaybî, 1. Şua)