Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/ibadetsiz-yazi]

Kategori Sünnet-i Seniyye Kategori İbadet Kategori Namaz Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Talebeliği Kategori Risale-i Nur Yazısı ve Kur’an Harfleri Kategori

Sünnet-i Seniyye Kategori İbadet Kategori Namaz Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Talebeliği Kategori Risale-i Nur Yazısı ve Kur’an Harfleri Kategori

Ek Soru Soru

İbadetsiz Yazı ve Şehid Sevabı

Risale-i Nur'u yazdığı halde namaz kılmayan veya diğer ibadetlerde noksanlığı bulunanlar da 100 şehit sevabından yararlanabilecekler midir?

Cevap Cevap

Risale-i Nur talebeliğinin belli şartları vardır. Bunlardan bazıları şöyledir.

1. İhlas

2. Yazı

3. Sünnet-i Seniyeye tabi olmak

4. Sadakat

5. Sebat

6. Takva

7. Beş vakit namazı kılmak

8. 7 kebairi terk etmek

9. Namazın arkasındaki tesbihatı yapmak

10. Risale-i Nuru kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıkmak

11. Neşir

12. Hizmet

13. Namazı tadil-i erkana göre kılmak

Yukarıda yazılan talebelik şartları arasında beş vakit namazı kılmak ta vardır. Bunun için ibadetlerinde hususen beş vakit namazlarda noksanlığı olanlar her halde Risale-i Nura talebe olamaz. Fakat belki dost olabilir.

Sizin sorunuzdaki yüz şehid sevabı meselesi ise, herkes yukarda sayılan şartlara ne kadar riayet ediyorsa ve bunda muvaffak oluyorsa ona göre hissesi olur. Yani her yazan 100 şehid sevabı alacak değildir. Dikkat ederseniz, "yüz şehid sevabı kazanabilir" denilmektedir. 100 şehid sevabı kazanmak çok yüce bir idealdir. Bunun için çalışıp gayret göstermeli ve sonucunu da Allah'a bırakmalıdır.

Allah hepimize Risale-i Nura hakkıyla talebe olmayı ve 100 şehid sevabını kazanmayı nasib eylesin. Amin!