Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/hz-aysenin-evlilik-yasi]

Kategori Hz. Muhammed (S.A.V.) Kategori Yüksek Şahsiyeti ve Makamı Kategori Muhtelif Kategori

Hz. Muhammed (S.A.V.) Kategori Yüksek Şahsiyeti ve Makamı Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Hz. Ayşe'nin Evlilik Yaşı

Hz. Aişe (ra) validemizin Peygamberimiz (sav) ile evlilik yaşı ile ilgili eleştiri getirenlere nasıl cevap verebiliriz?

Cevap Cevap

Bu tarz eleştirileri İslam ve Peygamber düşmanları yapmaktadırlar. Bilmeyen kimselerin kafalarını karıştırmaktadırlar.

 Böyle durumlarda Müminlere düşen işin aslını arştırmak ve hikmetlerini öğrenmektir. Bu cümleden olarak bu konuyu bir kaç madde ile izah etmeye çalışacağız.

1. Arabistan memalik-i harre tabir edilen sıcak memleketlerdendir. Sıcak memleketlerde diğer yerlere göre daha çabuk büluğ çağına girildiği bir vakıadır. Bundan dolayı Hz. Aişe (ra) validemiz de daha erken yaşlarda büluğa ermiş olabilir.

2. Yapılan araştırmalar Hz. Aişe (ra) validemizin evlendiği zaman yaşının 16-17 civarında olduğunu göstermektedir

3. Peygamberimizle (sav) nişanlanmadan evvel Cübeyr isminde biriyle nişanlanmış. Bu kişinin nişanı bozmasından sonra Peygamberimizle nişanlanmıştır. Bu da Hz. Aişe'nin(ra) evlilik çağına geldiğini gösterir.

4. Peygamberimizin (sav) hayatında ifrat ve tefrit olmayan ve bir hikmet ve maslahat üzerine hareket eden bir hali vardır. Çocuk yaşında biriyle evlenmesini düşünmek bu hale zıddır.