Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/el-fatiha-deyince-fatiha-okumak]

Kategori Fıkıh Kategori

Fıkıh Kategori

Ek Soru Soru

El-fatiha Deyince Fatiha Okumak

El-fatiha deyince fatiha okumanın hükmü nedir?

Cevap Cevap

Kuran'daki çok faziletli bir sure olduğu için okumak faziletli ve sevaplıdır. Ama okumak şart değildir. Okumayan mesul olmaz.