Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/ehadiyet-ile-vahdaniyet]

Kategori Allah Kategori Allah’ın İsim ve Sıfatları - Marifetullah Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Allah Kategori Allah’ın İsim ve Sıfatları - Marifetullah Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Ehadiyet ile Vahdaniyet

Risale-i Nurda tekrar edilen ehadiyyet ve vahdaniyyet arasındaki fark nedir?

Cevap Cevap

Vahdaniyet Allah'ın zati sıfatlarından olup Allah'ın bir olması demektir. Ehadiyet ise Allah'ın her cihetle birliğini ifade eder. Yani iki üç olmayan bir olduğu gibi, bölünmeyen ve parçalanmayan bir manasındadır. 

Vahdaniyet sıfatı ehadiyet ve vahidiyeti kapsar içine alır. 

Ayrıca bakınız.

http://risaleonline.com/soru-cevap/vahdaniyet-ve-ehadiyet

http://risaleonline.com/soru-cevap/ehadiyet-ve-vahidiyet-nedir

http://risaleonline.com/soru-cevap/ehadiyet

http://risaleonline.com/soru-cevap/kisaca-vahidiyet-ehadiyet-farki

http://risaleonline.com/soru-cevap/vahidiyyet-ve-ehadiyyet