Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/bast-i-zaman]

Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Bast-ı Zaman

Bast-ı zaman ile tayy-i mekan aynı manaya mı geliyor, arasında fark varsa nedir?

Cevap Cevap

İkisi aynı manada değildir.

Bast-ı zaman, zamanın genişlemesi olup az zamanda çok şeylerin yapılmasıdır. Buna örnek rüyadır. Bir kaç saniyelik rüyada çok işler yapılabiliyor, çok günler geçebiliyor.

Tayy-i mekan ise mekanın dürülüp hızlı bir şekilde gidilecek yere gidilmesidir.

Ayrıca bakınız.

http://risaleonline.com/soru-cevap/tayy-i-mekan-tayy-i-zaman