Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/25-milyon-turk-tabiri]

Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Üstad Bediüzzaman Kategori

Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Üstad Bediüzzaman Kategori

Ek Soru Soru

25 Milyon Türk Tabiri

''Yirmi beş milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil bin Said feda olsun'' Sözü çok insan tarafından yanlış anlaşılmaktadır. Bu sözden kasıt nedir?

Cevap Cevap

Bediüzzaman Hazretleri Türkiye'nin doğu bölgesinde dünyaya gelmiş ve hayatının bir kısmını orada yaşamış bir zattır. Sonra Türkiye'nin batısına oradan güneyine ve oradan da kuzeyine gönderilmiş bir zattır. Ankara'ya davet edilmiş. Yani Bediüzzaman hazretleri Türkiye'de hangi milletlerin yaşadığını çok iyi bilen bir insandır. Nitekim değişik milletlere mensup fakat Anadolu'da yaşayan talebeleri de vardır. 

Türkiye'nin nüfusunu Türk olarak göstermesi "tağlib" cihetindendir. yani Anadolu'da yaşayan insanların büyük çoğunluğu Türk olduğu içindir. Zaten o tarihte (Bu sözü söylediği tarihte) Anadolu'nun nufusu 24. 540  kadardır. Hem Türk dendiğinde Anadolu'da yaşayan Müslümanlar olarak anlaşılmaktadır.